Fra: Torsten Schack Pedersen [mailto:Torsten.Schack.Pedersen@ft.dk]
Sendt: 4. september 2008 15:36
Til: Preben Danielsen - Bygma Them A/S
Emne: SV: Svar: VS: Afgift på motorcykel med sidevogn

Hej Preben

Tak for din mail.

I dag eller en af de aller nærmeste dage sender skatteministeren et lovforslag i høring om en række ændringer for køretøjer, nummerplader mv.

Et af elementerne er netop det problem, som du har rejst.

Jeg indsætter et uddrag af bemærkningerne til forslaget. Det skulle løse det problem, som du har rejst.

2.5. Sidevogne til motorcykler

2.5.1. Gældende ret : Efter registreringsafgiftsloven anses et køretøj, der ombygges i et ikke ubetydeligt omfang, for et nyt køretøj, hvoraf der skal betales registreringsafgift.

Der bruges herom udtrykket, at køretøjet har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Hvis en sidevogn monteres på en motorcykel, anses motorcyklen for at have tabt sin afgiftsmæssige identitet, og der skal ske ny afgiftsberigtigelse. Det samme gælder, hvis sidevognen til en motorcykel med sidevogn afmonteres.

2.5.2. Lovforslaget : Det er fundet unødvendigt restriktivt at anses en motorcykel med og uden en original sidevogn for to forskellige køretøjer.

Det forslås derfor præciseret, at en motorcykel med eller uden en original sidevogn er at anse for samme køretøj i henseende til betaling af registreringsafgift.

På høringsportalen http://www.borger.dk/forside/lovgivning/hoeringsportalen  kan du se det fulde forslag, når det sendes i høring.

Jeg håber, at vi dermed har fået løst dit problem.

Jeg forventer, at forslaget bliver vedtaget inden jul.

På Folketingets hjemmeside kan se sammensætningen af Skatteudvalget og alles mailadresser.

mvh

Torsten Schack Pedersen, MF(V) Skatteordfører